Pazartesi , 6 Şubat 2023

Multipolarizm

Adı üstünde çok kutupluluk. G20’nin 20’sinin sebebi bu olsa gerek ve toplantında çıkan sonuç bana kalırsa yeni dünya düzenini kesinlikle bu olacağı.

Küreselleşme manifestosu olarak değerlendirebileceğim “Washington Consensus” aklıma geliyor hemen. John Williamson tarafından ortaya atılan bu kavramın 10 temel prensibini sıralayalım:

 • Mali disiplin
 • Kamu harcamalarının sağlık, eğitim, alyapı gibi verimlilik artırıcı ve kamu yararı gözeten alanlara kaydırılması
 • Vergi reformu (düşük vergi oranları ve etkin vergileme)
 • Faizlerin serbestleştirilmesi
 • Birbirleriyle uyumlu ve rekabetçi kur düzeyleri
 • Serbest dış ticaret rejimi
 • Sabit sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi
 • Kamu şirketlerinin özelleştirilmesi
 • Finansal kurumlar, çevre ve tüketici hakları dışındaki alanlarda korumacılığın, gözetimlerin ve serbest rekabeti
 • engelleyen her türlü düzenlemelerin ve kısıtlamaların kaldırılması
 • Mülkiyet haklarının korunması

Türk asıllı ünlü iktisatçı Dani RodrikGoodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?” adlı kitabında bu prensiplere yenilerini ekliyor (Post Washington Consensus):

 • Kurumsal yönetişim
 • Yolsuzlukla mücadele
 • Esnek işgücü piyasaları
 • Dünya Ticaret Örgütü üyeliği
 • Finansal kurallar ve standartlar
 • Ekonomilerin sermaye hareketlerine “dikkatli bir şekilde” açılmaları
 • Sabit ya da tam esnek (orta yol izlemeyen) kur rejimleri
 • Bağımsız merkez bankaları ve enflasyon hedeflemesi
 • Etkin sosyal güvenlik sistemleri
 • Fakirlikle savaş

Amaçlanan küreselleşmenin ya da globalizasyonun başarıya ulaşmas ve gelişmekte olan ülkelerin krizler yaşamadan ya da sosyal sorunlar yaratmadan kalkınmaları ve dünya ekonomisine entegre olmalarıydı.

Kriz beklenmeyen yerde, gelişmişliğin merkezi ABD’den geldi fakat gelişmekte olan ülkeler artık her konumda daha güçlüler, artık bir G20’miz var.

Küreselleşme asıl şimdi mi başlıyor acaba ?

Şuna da Göz Atın

COVID-19 ETKİSİNDE GELECEKTEKİ DÜNYA DÜZENİ

Yazar: Öğretim Görevlisi Yusuf Bahadır Kavas 2019 Aralık ayında başlayan ve salgın niteliği kazanarak tüm …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.