Pazartesi , 6 Şubat 2023

Borsa Spekülatörleri Teşhir Edilecek

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Yönetmeliğindeki değişiklikle Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı emir verilmesi veya işlem yapılması halinde, emirleri veren veya işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar için 180 güne kadar boykot kararı alınabilecek.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ”İMKB Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 24’üncü maddeden sonra gelmek üzere 24/A maddesi eklendi[1].

Buna göre, Borsa Başkanlığı, Borsanın gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) talebiyle, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı nitelikte emir verildiği ve/veya işlemler yapıldığının tespit edilmesi üzerine piyasa, pazar ve hisse senedi bazında ve/veya söz konusu emri veren veyahut işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili gerekli gördüğü her türlü önleyici tedbiri alabilecek.

Yönetim Kurulu, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı olarak emir verilmesi veya işlem yapılması fiillerinin tekerrür etmesi halinde, bu emirleri veren veya işlemleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar için 180 güne kadar boykot kararı verebilecek.

Boykot süresince Borsa üyeleri söz konusu kişilerin vekil sıfatıyla verdiği emirler dahil hiçbir alım veya satım emrini kabul edemeyecek.

Tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin kimlik ve unvan bilgileriyle tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulacak.

Sermaye Piyasası Kanununun 47’nci maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı alt bendinde düzenlenen fiile ilişkin hükümler saklı kalırken, bu maddede belirtilen tedbirlerin alınmasının, Sermaye Piyasası Kanununa aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyeceğine yer verildi.

[1] Bu madde 28/02/2012 Resmi Gazete tarihli Yönetmelik ile eklenmiştir.

Şuna da Göz Atın

Sigortacılıkta Son Gelişmeler

Son dönemde Türk sigortacılığında özellikle bireysel olarak sunulan ürünlerde önemli gelişimler kaydedildi. Bu yazıda da …

Bir Yorum

  1. Çok saçma, ya da spekülasyon ile manipülasyon arasındaki farkı bilmiyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.