Perşembe , 9 Şubat 2023

İngiltere Ekonomisinin Eksiği: Verimlilik

İktisat tarihinin bize öğrettiğinin tersine bugünün (şu an için) zorluklarla boğuşan ekonomileri gelişmiş olanlar.  İşsizlik gibi ekonomik bir problem genel olarak sanayileşmemiş her ülkenin sorunudur fakat bugün Sanayi Devrimi’nden sonra uzun zaman hem politik, hem ekonomik, hem de teknolojik liderliğiyle dünya ekonomisini hegomanyası altına almış ABD’de işsizliğin yapılacak seçimler öncesi belirleyiciliğinden bahsediyoruz. Sorun sadece ABD’de değil, Avrupa’nın pekçok gelişmiş kabul edilen ülkesinde de büyüyerek devam ediyor. Hatta dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’da yaklaşık 20 yıldır süregelen ekonomik sorunlar silsilesi yaşanıyor.

İngiltere’de ise ilginç bir anekdot var. Büyüme oranlarına baktığımızda İngiltere ekonomisi resesyonda. Ülke ekonomisi son çeyrekte %0,4 daraldı. Fakat bu tezat oluşturacak önemli bir ekonomik veri ise istihdam tarafında. Zira ülkede çalışan sayısı ve çalışma süreleri artarken ekonominin yarattığı gelir azalıyor. İngiltere’nin resmi istatistik kurumu Office for National Statistics’te de yayınlanmış olan aşağıdaki grafik durumu net bir şekilde özümsememizi sağlıyor.

2011 yılının ortasına kadar iktisat biliminin mantıksal bir taban üzerine inşa edilmiş temel ilkelerine uygun bir şekilde hareket milli gelir ve istihdam değişkenleri, bahsi geçen zaman diliminden itibaren farklı eğilimler göstermiş.

İşin garip tarafı ise oluşan istihdamın içeriği incelendiğinde ortadaki verimsizlik konusunda herhangi bir kanaat elde edilememesi. Bu zaman zarfında verimsiz çalışan kamu kesiminin istihdamı da (2008 hariç, ona değineceğim), artık bir balon halini yaratmış ekonomik aktiviteye katkısı olmayan inşaat sektörünün istihdamı da ana eğilime paralel hareket etmiş.

Fakat dikkat çekici bir detay ise sağlanan istihdamın demografik özelliği. Pekçok gelişmiş ülkenin, özellikle Japonya’nın yaşadığı gibi İngiltere de yaş ortalaması giderek artan bir nüfusa sahip. Yanda yer alan grafikte 2008-11 yılları arasında istihdamda görülen değişimlerin farklı yaş gruplarında nasıl bir eğilimde olduğun görüyoruz. 18-35 yaş grupları arasında pozitif olmakla birlikte çok düşük bir eğilim var fakat İngilizlerin özellikle emeklilik yaşını da aştıktan sonra çalışmaya devam ettiklerini görüyoruz. Diğer yandan pek çoğu özel sektör şirketlerinde çalıştırılan 18 yaş altı çalışanların sayısında görülen azalma da verimlilik azalmasının sebeplerini oluşturan faktörlerden biri.

Sonuç olarak verimsizlik şu anda İngiltere ekonomisinin en ciddi sorunu gibi. 2008 yılında İngiltere’nin başında olan İşçi Partisi’nin lideri Gordon Brown birtakım sosyal reformlar ile birlikte batmakta olan İngiltere ekonomisine adeta çivi çakar gibi kamu personeli sayısında %125 artırmıştı. Bugün büyük bir borç krizini yaşayan Avrupa ülkelerinde eşine az rastlanır bir öngörü yeteneği!

Şuna da Göz Atın

COVID-19 ETKİSİNDE GELECEKTEKİ DÜNYA DÜZENİ

Yazar: Öğretim Görevlisi Yusuf Bahadır Kavas 2019 Aralık ayında başlayan ve salgın niteliği kazanarak tüm …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.